AcasăECONOMIATGN - 15 ani de la listarea la BVB 24 ianuarie 2008...

TGN – 15 ani de la listarea la BVB 24 ianuarie 2008 – 24 ianuarie 2023

SNTGN Transgaz SA a aniversat 15 de ani de la listarea la Bursa de Valori București. Acțiunile companiei se tranzacționează la Bursă începând cu 24 ianuarie 2008 sub simbolul bursier TGN, la categoria Premium.

În contextul dezvoltării pieței de capital, listarea la Bursa de Valori București a unicului operator licențiat pentru transportul gazelor naturale din România a reprezentat o decizie strategică și de mare importanță atât pentru viitorul companiei cât și pentru creșterea capitalizării bursiere. Astfel, capitalizarea companiei a crescut de peste 2 ori, față 2008 anul listării, ajungând în prezent la o valoare de 3,2 miliarde lei, respectiv 656 milioane Euro.

Totodată, SNTGN Transgaz SA este una dintre societățile cu politică atractivă de dividend, acestea fiind distribuite în conformitate cu prevederile OG nr.64/2001 și precizările OMFP nr. 144/2005, care stipulează faptul că minim 50% din “profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit” se repartizează sub formă de dividende. Valoarea dividendelor plătite acționarilor în cei 15 ani de la listarea la Bursa de Valori București a fost de aproximativ 4 miliarde lei.

SCURT ISTORIC PRIVIND IPO-UL SNTGN TRANSGAZ SA

SNTGN Transgaz SA a fost cea de-a doua mare companie cu capital majoritar de stat din sectorul utilităților care, a promovat o ofertă publică inițială primară de vânzare acțiuni, respectiv 10% din capitalul social majorat.

IPO – ul derulat a fost de mare succes pentru piața de capital din România, prin prisma a trei aspecte importante, respectiv cea mai mare valoare a unei oferte pusă în vânzare, cea mai mare cerere de acțiuni din România, primul IPO din România căruia i-a fost atașat un nou instrument financiar numit “drepturi de alocare”, scriindu-se în acest fel o pagină importantă în istoria și evoluția companiei.

În urma IPO-ului, structura acționariatului Transgaz devenit următoarea:

  • Ministerul Economiei și Finanțelor – 75%;
  • Fondul Proprietatea SA București – 15% ;
  • Alți acționari persoane fizice și juridice (free-float) – 10%.

SCURT ISTORIC PRIVIND SPO-UL SNTGN TRANSGAZ SA

În perioada 4 aprilie -16 aprilie 2013, SNTGN Transgaz SA a vândut pe piața de capital un pachet  de acțiuni reprezentând 15 % din capitalul social al companiei, prin ofertă publică secundară de vânzare acțiuni.  SPO-ul derulat de companie a fost autorizat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital.

În urma SPO-ului, structura acționariatului Transgaz și participarea acestuia la capitalul social a devenit următoarea:

  • Ministerul Economiei – 58,5097 %;
  • Fondul Proprietatea S.A. – 14,9876 %;
  • Persoane Juridice și Fizice (free-float) – 26,5027%.

 EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE ACŢIONARI TRANSGAZ ÎN PERIOADA 2008-2022

Exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al Statului Român la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA se realizează de către Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului.

Numărul de acționari înregistrați în registrul acționarilor TGN a fluctuat pe parcursul celor 15 ani de tranzacționare. Astfel, la data de 29.12.2022 erau înregistrați un număr de 12.216 acționari, cu 2.882 acționari mai mult față de data de 31.12.2008 când în registrul acționarilor Transgaz erau înregistrați 9.334 acționari.

EVOLUȚIA ACȚIUNII TGN

Evoluția prețului de închidere/acțiune (close price)Valoarea medie anuală a prețului de închidere/acțiune (close price) în intervalul 2008-2022 a urmat un trend preponderent ascendent, înregistrând în anul 2022 o valoare cu aproximativ 18% mai mare comparativ cu 2008, anul listării.

Evoluția volumelor acțiunilor tranzacționate – Volumul anual al acțiunilor tranzacționate a avut o creștere explozivă în anul 2013 care s-a datorat SPO-ului din luna aprilie 2013 și a vânzării în luna decembrie 2013 a întregului pachet de acțiuni deținute de SC Fondul Proprietatea SA în capitalul social al Transgaz. Ulterior, în anii 2014-2019 volumele tranzacțiilor TGN au avut valori superioare datorate interesului ridicat al investitorilor pentru acțiunea TGN pe fondul distribuirii unor dividende maxime istorice aferente perioadei listate, respectiv de 46,33 lei/acțiune și 45,38 lei/acțiune.

În contextul pandemiei provocată de apariția virusului SARS Cov-2, prețul acțiunii TGN a scăzut, ceea ce a avut o influență pozitivă asupra lichidității acțiunii, astfel că volumul anual al tranzacțiilor efectuate în anul 2020 a înregistrat o valoare superioară comparativ cu anul precedent, apropiindu-se de valorile atinse în perioada 2016-2018. Ulterior, în anul 2021, volumul anual al tranzacțiilor efectuate a înregistrat o ușoară scădere comparativ cu anul precedent, înregistrându-se un volum anual de 751.207 acțiuni. În anul 2022 s-au tranzacționat 481.742 acțiuni, în descreștere comparativ cu anul precedent, volumul acțiunilor TGN tranzacționate apropiindu-se de valoarea atinsă în anul 2019.

Evoluția valorii tranzacțiilorValoarea totală anuală a tranzacțiilor acțiunilor TGN în perioada 2008-2022 a evoluat similar cu cea a volumelor tranzacționate. În perioada 2021-2022 valoarea tranzacțiilor a menținut compania în Top 15 tranzacționare în funcție de valoare la Bursa de Valori București, cu o valoare a tranzacțiilor de 206.060.031,50 lei în 2021, respectiv 111.545.499,20 lei în anul 2022.

Evoluția capitalizării bursiere – În cei 15 ani de  prezență la BVB capitalizarea SNTGN Transgaz SA a crescut de peste 2 ori, ajungând în prezent la o valoare de 3,2 miliarde lei respectiv 656 milioane Euro.

Din primul an de tranzacționare la BVB și până în decembrie 2010, capitalizarea bursieră a SNTGN Transgaz SA a înregistrat un trend ascendent, ca mai apoi începând cu anul 2011 să urmeze un trend descendent influențat de efectele negative ale crizei financiare internaționale, trend care s-a menținut și pe parcursul anului 2012, accentuat în 2013 de vânzarea întregului pachet de acțiuni deținute de SC Fondul Proprietatea SA în capitalul social al Transgaz. Ulterior, începând cu anul 2014 capitalizarea bursieră a înregistrat un trend ascendent, care s-a menținut până la finalul anului 2017 când a înregistrat valoarea maximă a întregii perioade analizate. În anul 2018 capitalizarea bursieră a înregistrat un trend ușor descendent față de anul 2017 ca mai apoi în anul 2019, aceasta să înregistreze valori apropiate de valoarea maxima atinsă în anul 2017.

La sfârșitul anului 2020, capitalizarea bursieră a companiei a înregistrat o scădere comparativ cu anul precedent, trend care s-a păstrat și în anul 2021. Ulterior la sfârșitul anului 2022, capitalizarea bursieră a companiei a crescut cu 17% față de anul precedent, de la valoarea de 2.778.627.184 lei (561.497.632 euro) înregistrată la 30.12.2021, la valoarea de 3.243.694.022 lei (655.636.096 euro) înregistrată la data de 30.12.2022.

Prin listarea la Bursa de Valori București, SNTGN Transgaz SA a câștigat foarte mult în ceea ce privește capitalul reputațional, atât din prisma know-how-ului managerial, cât și a rigorilor de transparență, comunicare și relații cu investitorii și a întregii experiențe acumulate conlucrând în condiții excelente cu toate instituțiile pieței de capital.

117 views

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nu rata să citești

Ultimele știri