AcasăECONOMIARezultatele activității Transgaz în trimestrul I 2024

Rezultatele activității Transgaz în trimestrul I 2024

SNTGN “Transgaz” SA este o societate pe acțiuni care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și Actul Constitutiv.

Conform H.G. nr. 334/2000 și Actului Constitutiv, Transgaz are ca scop îndeplinirea strategiei naționale stabilită pentru transportul intern și internațional, dispecerizarea gazelor naturale și cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislației naționale, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate.

Din anul 2018, urmare a achiziționării VESTMOLDTRANSGAZ SRL din Republica Moldova de către EUROTRANSGAZ SRL, SNTGN Transgaz SA în calitate de societate-mamă întocmește situații financiare consolidate de grup.

Începând cu data de 25.08.2021, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a devenit asociat cu o participație de 25% din capitalul social al companiei de transport gaze naturale VESTMOLDTRANSGAZ SRL, subsidiara TRANSGAZ din Republica Moldova, ce deține și operează conducta de transport gaze naturale Ungheni-Chișinău.

Conform situațiilor financiare ale companiei, publicate pe site-ul BVB, principalii indicatori economici și financiari consolidați realizați în trimestrul I 2024 comparativ cu cei realizați în trimestrul I 2023 se prezintă astfel:

  • La 31 martie 2024 veniturile din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 sunt mai mari decât cele realizate în trimestrul I 2023 cu 53%, înregistrând o creștere de 246.232 mii lei.
  • Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 cresc în trimestrul I 2024 cu 26% față de trimestrul I 2023, nivelul acestora fiind mai mare cu 92.189 mii lei.
  • Rezultatul brut înregistrat in trimestrul I 2024 comparativ cu cel realizat în trimestrul I 2023 este mai mare cu 110%, respectiv cu 164.613 mii lei  iar profitul net este mai mare cu 113%, respectiv cu 139.240 mii lei.

Variația indicatorilor economico-financiari consolidați la 31 martie 2024, comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2023 este determinată în principal de variația indicatorilor economico-financiari individuali înregistrați de SNTGN Transgaz SA la 31 martie 2024 comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2023.

În perioada 1 ianuarie 2024 – 31 martie 2024 Societatea Vestmoldtransgaz SRL din Republica Moldova a prestat servicii de livrare a gazului natural în valoare de 60.707,9 mii lei.

Principalii indicatori economici și financiari individuali realizați la 31 martie 2024, comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2023 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

  • În trimestrul I 2024 veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 sunt mai mari decât cele realizate la 31 martie 2023 cu 41%, înregistrând o creștere de 186.061 mii lei.
  • Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 cresc cu 17% față de 31 martie 2023, nivelul acestora fiind cu 59.419 mii lei mai mare.
  • Comparativ cu realizările la 31 martie 2023 profitul brut realizat la 31 martie 2024 este mai mare cu 94%, respectiv cu 141.866 mii lei iar profitul net este mai mare cu 93%, respectiv cu 116.573 mii lei.

Acțiunea Transgaz (TGN) in Trimestrul  I 2024

În primul trimestru al anului 2024, prețul de închidere al acțiunii TGN a oscilat în jurul valorii de 19,00 lei/acțiune, cu un maxim al perioadei de 19,62 lei/acțiune înregistrat în data de 28.03.2024, pe fondul publicării propunerii valorii dividendului aferent anului financiar 2023.

În luna ianuarie 2024, prețul de închidere al acțiunii TGN a urmat un trend ascendent, înregistrând valori superioare celor din perioada similară a anului 2023. Astfel, pe fondul elaborării de către Transgaz a Strategiei Climatice și de Decarbonizare, în vederea tranziției etapizate către o activitate neutră din punct de vedere climatic, precum și a demersurilor întreprinse de managementul companiei pentru semnarea dintre SNTGN Transgaz SA și Ministerul Energiei a contractelor de finanțare în valoare de 93 milioane de euro pentru două proiecte de investiții (Conducta de transport gaze naturale Marea Neagră – Podișor și Conducta de transport gaze naturale Ghercești-Jitaru), prețul de închidere al acțiunii TGN a înregistrat valoarea de 19,14 lei/acțiune, cu 6% mai mare decât în luna ianuarie 2023.

Mai apoi, pe fondul publicării rezultatelor financiare preliminare la 31.12.2023 prețul de închidere al acțiunii TGN a înregistrat o ușoară scădere, atingând în data de 29.02.2024 valoarea de 19,02 lei/acțiune.

În luna martie, ulterior publicării materialelor pentru Adunarea Generală a Acționarilor privind aprobarea rezultatelor financiare anuale finale precum și a propunerii valorii dividendului aferent anului financiar 2023, prețul acțiunii TGN atinge maximul perioadei analizate, respectiv 19,62 lei/acțiune în 28.03.2024. Comparativ cu finalul lunii martie 2023, prețul de închidere al acțiunii TGN a înregistrat la data de 29.03.2024 o scădere de 0,4%, respectiv valoarea de 19,42 lei/acțiune.

* Pentru a asigura o reflectare cât mai fidelă a evoluției valorii acțiunilor TGN, prețul afișat în grafic este ajustat după raportul 1:16 pentru perioada 03.01-31.03.2023, ținându-se cont de operațiunea de majorare a capitalului social al SNTGN Transgaz SA prin încorporarea rezervelor.

Volumele tranzacționate și valorile tranzacțiilor din perioada încheiată la 31 martie 2024 au înregistrat valori oscilante comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023. Astfel, volumele tranzacționate au crescut în medie de aproximativ 16 ori, comparativ cu valorile înregistrate în perioada similară a anului 2023.

În ceea ce privește valorile tranzacțiilor, în trimestrul I 2024 s-au înregistrat preponderent creșteri comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, maximele perioadei fiind atinse în luna februarie, respectiv în data de 22.02.2024, cu un volum de 180.386 acțiuni tranzacționate și o valoare de 3.446.062,56 lei.

La sfârșitul Trimestrului I 2024 capitalizarea bursieră a Transgaz a înregistrat valoarea de 3.658.368.808 lei, respectiv 736.164.364 euro, Transgaz ocupând locul 11 în topul companiilor listate la BVB, în funcție de capitalizarea bursieră, potrivit raportului întocmit de BVB pentru luna martie 2024.

42 views

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nu rata să citești

Ultimele știri

Italia, restanţieră de top la implementarea măsurilor anti-poluare

Germania și Italia au restanță la climă. Cele două țări sunt cel mai departe de obiectivele climatice ale UE, potrivit unui studiu al T&E,...

Cât câştigă un taximetrist în Italia. Şi în România poţi face banii ăștia!

Costul licențelor de taxi constituie o povară semnificativă pentru taximetriști, variind între 70.000 și 150.000 de euro în orașe precum Roma, Milano și Bologna. Asta...